ĐỨC THƯỢNG PHỤ CHALDÉE KHUYÊN: CHÚNG TA HÃY PHÂN BIỆT CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO

ĐỨC THƯỢNG PHỤ CHALDÉE KHUYÊN: CHÚNG TA HÃY PHÂN BIỆT CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO

Tin Iraq (Fides): Trước một Diễn Đàn, Đức Thượng Phụ Chaldée Louis Sarko cho biết một khi Mosul được hoàn toàn giải phóng khỏi bàn tay của nhóm tự xưng là quốc gia Hồi Giáo, thì người dân xứ Iraq cũng phải đối diện trước công cuộc tái thiết đầy gay go của một xã hội trên bình diện chính trị, tôn giáo và xã hội; nhiệm vụ của tất cả người dân Iraq, bắt đầu từ các lạnh tụ chính trị là "xây dựng một quốc gia luật pháp, một quốc gia với nền dân chủ tiến hóa, một nước được xây dựng trên căn bản người công dân, chứ không phải trên những quyền lực đã được định sẵn, căn cứ trên đa số và thiểu số trên sắc tộc và tôn giáo. Và để thực hiện được việc đó, chúng ta cần phải phân biệt được, và tách rời chính trị ra khỏi tôn giáo, các cơ sở chính trị ra khỏi các cơ sở tôn giáo, theo khuôn khổ của các quốc gia Tây Phương. Nếu không, chúng ta sẽ không có tương lai".

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức ĐỨC THƯỢNG PHỤ CHALDÉE KHUYÊN: CHÚNG TA HÃY PHÂN BIỆT CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO