Một phép lạ dẫn đến việc phong thánh cho hai trẻ chăn cừu của Fatima Tin Vatican (CNS): Một buổi họp báo trước khi ÐTCha Phanxico đến Fatima đã nhắc đến 1 ph...
Ðức Hồng Y Bertone nói về bí mật thứ 3 của Fatima Tin Vatican (CNA): Hôm thứ 6 vừa qua, Ðức Hồng Y Bertone, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Vat...
Ðức Mẹ đưa con người đến với lòng thương xót của Ðức Kitô Tin Vatican (CNS): Vào tối thứ 6 tuần rồi, Ðức Thánh Cha Phanxico kêu gọi khách hành hương...
Hai trẻ chăn cừu Francisco và Jacinto chính thức được phong thánh Tin Vatican (CNS): Vào ngày thứ 7, 13 tháng 5, ÐTCha Phanxico đã phong thánh cho Francisco và Jacint...
ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC CÔNG BỐ THÀNH TÍCH NHÂN QUYỀN CỦA PHILIPPINES. Tin Manila, Philippines – UCAN 051017: Một số khá đông các ủy viên đặc trách nhân quyền c...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Home